Az elmúlt évekre jellemző időjárási viszontagságok a növényvédelemben mára elengedhetetlen prevenció útjára terelik a termelőket. Nem a megszokott és korábban megtanult dátumok a mérvadók, hanem csapadék és a hőmérséklet alapján a fenológiai állapothoz viszonyítva kezdjük el a növényvédelmi kezeléseket, amelynek csapadékos időjárás mellett a súlypontját a peronoszpóra (Plasmopara viticola) elleni védekezés jelenti.